Principper for grundtimefordeling
 
Godkendt på skolebestyrelsesmøde  18.06.2013                  [oprindelig godkendt 31.01.2011]
Ikrafttræden 18.06.2013                                                                        
 
Grundtimefordeling
Grundtimefordelingen angiver fordelingen af undervisningstimer pr. fag pr. årgang. Der er tale om gennemsnitstal pr. uge – som over året skal være opfyldt.
Eksempel: Af grundtimefordelingen kan aflæses hvor mange ugentlige undervisningstimer hvert klassetrin skal have, herunder fordelingen mellem fagene. Fx skal 3. årgang (i skoleåret 2013/2014) have 28 ugentlige lektioner fordelt på 9 lektioner dansk, 2 lektioner engelsk etc. Der kan forekomme uger med færre eller flere end fx 9 lektioner dansk, da der er tale om et gennemsnit.
 
Formål
Grundtimefordelingen angiver fordelingen af undervisningstimer pr. fag pr. årgang.
 
Principper for grundtimefordeling skal sikre efterlevelse af gældende regler som defineres af:
 
Principper
På Kokkedal Skole fastlægges grundtimefordelingen efter følgende principper:
 
 
Opfølgning
Opfølgning på principper for grundtimefordeling sker årligt på et skolebestyrelsesmøde, hvor skolen sikrer at punktet kommer på dagsordenen.